ภูมิปัญญา"ผ้าสามกษัตริย์"จังหวัดศรีสะเกษ

ภูมิปัญญา"ผ้าสามกษัตริย์"จังหวัดศรีสะเกษ
"เบญจลักษ์เมืองงาม ล้นหลามสามัคคี มากมีฟาร์มไก่ ผ้าไหมมัดหมี่ มีพุทธอุทยาน"
มื้อนี้นู๋น้อยมีของดีเมืองศรีสะเกษ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอิสานใต้และภูมิใจนำเสนอ ของดีจาก อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นภูมิลำเนาเกิดของนู๋น้องเองจ้า
ผ้าสามกษัตริย์ เป็นการทอผ้าพื้นเมืองของกลุ่มสตรีบ้านหนองงูเหลือม ซึ่งเป็นการสืบทอดมาแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า ตาทวด
(ผลิตกันหลายจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป) บ้านอื่นๆกะมีคือกันแต่บ่หลายคือ ทางบ้านหนองงูเหลือม จ้า
และลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุน เอามาผสมผสานกันก่อเกิดเป็นงานหัตถกรรม ฝีมืออันล้ำค่า
เดิมผ้าลายสามกษัตริย์เกิดจากการนำเอาวัตถุดิบ3 ชนิด มาก่อให้เป็นผ้าผืนเดียวกัน วัตถุดิบเหล่านั้น
ได้แก่ 1.ไหม 2.ด้าย 3.ฝ้ายจึงมีชื่อเรียกว่าผ้าสามกษัตริย์ เมื่อใช้วัตถุดิบ 3ชนิดมาทอรวมกันจะทำให้เกิดปัญหาคือ

การขาดง่ายของผ้าเนื่องจากคุณสมบัติและวิธีการดูแลรักษาของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน

จากรุ่นต่อรุ่น ผ่านกาลเวลา การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันลายผ้าหรือกรรมวิธีมีหลายขึ้นกว่าแต่ก่อนผ้าที่ชาวบ้านหนองงูเหลือมผลิตขึ้นนั้น แบ่งตามลักษณะทอมีอยู่ 3 ประเภท คือ
ผ้าพื้น เป็นผ้าทอลายขัดใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งสีเดียวทอตลอดทั้งผืน เป็นผ้าพื้นเรียบ ไม่มีลาย เช่นม่อฮ่อมผ้าพื้นฝ้ายฯลฯ
ผ้าลายเป็นผ้าที่ทอออกมาแล้วจะมีลวดลายบนผืนผ้าต่างจากผ้าพื้น เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่งผ้าหางกระรอก ผ้าลายลูกแก้ว ผ้ามัดหมี่ฯลฯ
ผ้ายกดอก เป็นผ้าทอลายพิเศษต่างจากลายขัดธรรมดา ลายผ้าเกิดจากการใช้ตะกอบกี่มากขึ้นและผ้าสามกษัตริย์ในรูปแบบต่างๆ

ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าแพร ผ้าโสร่ง

ทุกมื้อนี้แต่ละท้องถิ่นกะมีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนต่างๆ บ่แม่นแต่ทางสีเกดบ้านนู๋น้อย
ทางอื่นๆกะอาจจะเป็นคือกัน ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ากะมีความแตกแต่งกันออกไปตามท้องถิ่นนั้นๆ หรือเอิ้นง่ายๆว่าตามบรรพบุรุษสืบทอดกันมา กะว่าได้
มื้อนี้ที่นู๋น้อยเอาเรื่องผ้าสามกษัตริย์มาลงกะทู้สู่พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นว่าท้องถิ่นเฮากะมีความสามารถด้านหัตถศิลป์